3M SecureFit

 • Điều gì khiến cho Kính bảo hộ 3M™ SecureFit™ khác biệt so với các loại kính bảo hộ khác?

  • Ứng dụng Công nghẹ được cấp bằng sáng chế PDT - khuếch tán áp lực
  • Thiết kế thời trang, phong cách và tuân thủ các điều kiện an toàn và bảo vệ người dùng
  • Tương thích với tất cả các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) của 3M.
  Xem video dưới đây để hiểu cách mà công nghệ khuếch tán lực tạo nên sự đột phá và khác biệt cho kính bảo hộ


 • Điền vào biểu mẫu sau để yêu cầu dùng thử Kính Bảo hộ 3M™ SecureFit™ nếu bạn có trên 20 công nhân cần trang bị kính bảo vệ.

  • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • Yêu cầu Dùng thử sản phẩm

Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.

Việt Nam - Tiếng Việt