Chúng tôi muốn giúp bạn chọn Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite™ phù hợp nhất với mục đích sử dụng của bạn – cho dù đó là làm sạch, hoàn thiện, mài phá ba via hay bất kỳ công đoạn chuẩn bị bề mặt nào.


 • Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite™ 7447

 • Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite™ Mighty Blue


Các điều khoản và điều kiện

 • Mẫu nhám có sẵn ở khắp Việt Nam cho khách hàng thuộc thị trường công nghiệp.
 • Cung cấp Mẫu nhám cho đến khi còn hàng, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
 • Ưu đãi cho Mẫu nhám chỉ áp dụng cho khách hàng thuộc mảng Công nghiệp. Nhà phân phối chính thức hoặc các đại lý cấp dưới sẽ không được áp dụng chương trình này.
 • Các mẫu nhám được cung cấp đến địa chỉ tương ứng như đã cung cấp trong biểu mẫu đăng ký sau khi hoàn tất quá trình xác nhận yêu cầu từ 3M.
 • Bên tham gia chương trình sẽ không có bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào chống lại 3M. 3M có quyền rút lại, thay đổi các điều kiện của Chương trình mà không cần thông báo trước. Các sản phẩm công nghiệp và chuyên dụng của 3M được sản xuất, gắn nhãn, và đóng gói cho mục đích bán lại cho các khách hàng công nghiệp và chuyên nghiệp đã qua huấn luyện để ứng dụng trong công việc sản xuất kinh doanh của họ. Các sản phẩm này không được sản xuất, dán nhãn, hoặc đóng gói nhằm mục đích bán hay sử dụng cho người tiêu dùng thông thường (ví dụ: cho gia đình, cá nhân, trường tiểu học hoặc trung học, cho các hoạt động giải trí/thể thao, hoặc các mục đích sử dụng khác không được mô tả trong tài liệu hoặc bao bì áp dụng cho sản phẩm), và phải được lựa chọn và sử dụng phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hiện hành (ví dụ: U.S. OSHA, ANSI), cũng như tất cả các tài liệu về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo, và các hạn chế khác, đồng thời người sử dụng phải thực hiện mọi hành động được yêu cầu trong các thông báo thu hồi, thông báo về biện pháp khắc phục hoặc phòng ngừa, hay bất kỳ thông báo nào khác liên quan đến việc sử dụng sản phẩm. Việc sử dụng sai các sản phẩm công nghiệp và chuyên dụng của 3M có thể dẫn đến thương tật, ốm đau, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản. Để được hỗ trợ trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia an toàn, chuyên gia vệ sinh công nghiệp, hoặc chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng khác tại nơi làm việc của bạn. Để biết thêm thông tin sản phẩm, hãy truy cập www.3M.com. 3M KHÔNG ĐƯA RA CAM KẾT HAY ĐẢM BẢO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHẢ NĂNG PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH MUA BÁN GIAO DỊCH, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, THEO PHONG TỤC HOẶC TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI.
 • Yêu cầu sản phẩm mẫu bằng cách gửi biểu mẫu.

  Nhân viên bán hàng 3M sẽ liên hệ với bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sản phẩm mẫu mình cần để hoàn thành tốt công việc.

  Điều khoản và điều kiện áp dụng.

  • All fields are required unless indicated optional


  • Để nhận được tin tức mới nhất về sản phẩm mài nhám, các chương trình khuyến mãi và lời mời tham gia sự kiện của 3M, hãy đăng ký danh sách nhận thư của chúng tôi.

  •  
  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • YÊU CẦU SẢN PHẨM MẪU

  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.

  Việt Nam - Tiếng Việt