• Yêu cầu sản phẩm mẫu nhám 3M miễn phí ngay hôm nay để trải nghiệm lợi thế vượt trội của các giải pháp của chúng tôi.  Dưới đây là một số mẫu nhám 3M phù hợp nhu cầu gia công kim loại của bạn:


  Giải pháp cắt

  • Đá cắt 3M™ Silver Cut Off wheel

  Giải pháp mài

  • Đá mài 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro 36+
  • Đá mài mềm 3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheel 36+
  • Nhám xếp 3M™ Flap Disc 769F 80+

  Giải pháp Hoàn thiện

  • Đĩa bánh mài bùi nhùi Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc
  • Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite™ Hand Pad 7447
  • Miếng bùi nhùi cầm tay Scotch-Brite™ Hand Pad Mighty Blue

  Giải pháp Chà nhám

  • Nhám đĩa 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L


  Disclaimer

  • Mẫu nhám có sẵn ở khắp Việt Nam cho khách hàng thuộc thị trường công nghiệp.
  • Cung cấp Mẫu nhám cho đến khi còn hàng, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
  • Ưu đãi cho Mẫu nhám chỉ áp dụng cho khách hàng thuộc mảng Công nghiệp. Nhà phân phối chính thức hoặc các đại lý cấp dưới sẽ không được áp dụng chương trình này.
  • Các mẫu nhám được cung cấp đến địa chỉ tương ứng như đã cung cấp trong biểu mẫu đăng ký sau khi hoàn tất quá trình xác nhận yêu cầu từ 3M.
  • Bên tham gia chương trình sẽ không có bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào chống lại 3M. 3M có quyền rút lại, thay đổi các điều kiện của Chương trình mà không cần thông báo trước.
  • Các sản phẩm công nghiệp và chuyên dụng của 3M được sản xuất, gắn nhãn, và đóng gói cho mục đích bán lại cho các khách hàng công nghiệp và chuyên nghiệp đã qua huấn luyện để ứng dụng trong công việc sản xuất kinh doanh của họ.
  • Các sản phẩm này không được sản xuất, dán nhãn, hoặc đóng gói nhằm mục đích bán hay sử dụng cho người tiêu dùng thông thường (ví dụ: cho gia đình, cá nhân, trường tiểu học hoặc trung học, cho các hoạt động giải trí/thể thao, hoặc các mục đích sử dụng khác không được mô tả trong tài liệu hoặc bao bì áp dụng cho sản phẩm), và phải được lựa chọn và sử dụng phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hiện hành (ví dụ: U.S. OSHA, ANSI), cũng như tất cả các tài liệu về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo, và các hạn chế khác, đồng thời người sử dụng phải thực hiện mọi hành động được yêu cầu trong các thông báo thu hồi, thông báo về biện pháp khắc phục hoặc phòng ngừa, hay bất kỳ thông báo nào khác liên quan đến việc sử dụng sản phẩm. Việc sử dụng sai các sản phẩm công nghiệp và chuyên dụng của 3M có thể dẫn đến thương tật, ốm đau, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản. Để được hỗ trợ trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia an toàn, chuyên gia vệ sinh công nghiệp, hoặc chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng khác tại nơi làm việc của bạn. Để biết thêm thông tin sản phẩm, hãy truy cập
   www.3M.com. 3M KHÔNG ĐƯA RA CAM KẾT HAY ĐẢM BẢO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHẢ NĂNG PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH MUA BÁN GIAO DỊCH, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, THEO PHONG TỤC HOẶC TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI.
 • Hoàn thành yêu cầu của bạn bằng cách gửi biểu mẫu bên dưới.

  Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

 • Liệt kê các ứng dụng
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Yêu cầu sản phẩm mẫu thử

Các nhãn hiệu được liệt kê ở trên là nhãn hiệu đã đăng ký của 3M

Việt Nam - Tiếng Việt