Next-level abrasive performance for Grinding and Finishing.

ดูการใช้งานกลุ่มสินค้างานขัดด้วยตัวเอง! และค้นพบการจับคู่สินค้ากลุ่มงานขัดสำหรับการทำงานของคุณ

ดูการใช้งานกลุ่มสินค้างานขัดด้วยตัวเอง! และค้นพบการจับคู่สินค้ากลุ่มงานขัดสำหรับการทำงานของคุณ
 • โปรดกรอกข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ 3เอ็มจะช่วยให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • ขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Disclaimer

 • สินค้าตัวอย่างสำหรับลูกค้าในกลุ่มงานขัดในอุตสาหกรรม
 • ข้อเสนอใช้ได้จนกว่าสินค้าตัวอย่างจะหมด ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าในกลุ่มงานขัดอุตสาหกรรมเท่านั้น ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อเสนอของรายการนี้
 • ตัวอย่างใช้ได้กับลูกค้าที่ผ่านการเลือกจากบริษัท 3M เท่านั้น
 • ตัวอย่างจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหลังจากกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นจาก 3เอ็ม
 • 3M ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนข้อเสนอ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อเสนอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อพิพาททั้งหมดอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทยเท่านั้น

แบรนด์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M

ประเทศไทย - ไทย