Privacyverklaring voor promotionele e-mails van 3M

Privacyverklaring voor promotionele e-mails van 3M

Privacyverklaring voor promotionele e-mails van 3M

Wanneer u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven, advertenties, enquêtes en informatie over acties en aanbiedingen van 3M Nederland B.V. en haar groepsmaatschappijen via e-mail, erkent u dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de onderstaande informatie en 3M's privacybeleid.


Wie zijn wij

Verwijzingen naar 'we', 'wij', 'ons', 'onze' of '3M' hebben betrekking op 3M Company en haar dochterondernemingen ('bedrijven uit de 3M-groep').

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn 3M Nederland B.V. en 3M Company (Hoofdkantoor, St. Paul, Minnesota, VS) aan te merken als "Verantwoordelijken" ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Welke gegevens verzamelen we

We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt. Gewoonlijk zijn dit contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres, maar dit kan ook persoonlijke informatie zijn (bijvoorbeeld wanneer we u gevraagd hebben naar uw geboortedatum) of gegevens met betrekking tot uw interesses, beroep en voorkeuren. We bewaren ook gegevens over uw aankopen en kunnen verkoopgegevens opvragen bij distributeurs van onze producten. Ook gegevens die we verkrijgen wanneer u zicht aanmeldt om informatie te ontvangen, applicaties gebruikt, een enquête invult, een 3M-site bezoekt of om inlichtingen vraagt, houden we bij.


Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw gegevens gebruikt om onze communicatie met u op een correcte manier te kunnen beheren en afhandelen. In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u uit te nodigen voor workshops, beurzen, te informeren over promoties, voor direct marketing of voor het beheren van uw voorkeuren. Ook koppelen we de door u verstrekte informatie en voorkeuren bijvoorbeeld producten waarvoor u belangstelling toont, reacties op onze advertenties, onze interactie met u online en in persoon. Hierdoor kunnen we u veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven.


Met wie delen we uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven uit de 3M-groep en externe serviceproviders die ons helpen bij het beheren van uw marketingvoorkeuren en/of het verkopen en promoten van producten en diensten waarvoor u belangstelling toont. Het hoofdkantoor van 3M Company bevindt zich in de VS. Als u zich buiten de VS bevindt, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan, opgeslagen en/of verwerkt in de VS. Hier kunnen andere regels m.b.t. gegevensbescherming van kracht zijn dan in uw land. 3M hanteert strikte vereisten met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens. Ontvangers van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de levering van hun diensten aan 3M en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gegevensbescherming.


Hoe kunt u zich afmelden?

Elke promotionele e-mail van 3M bevat informatie over hoe u zich kunt afmelden of uw voorkeuren kunt bekijken en aanpassen op elk gewenst moment. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten uitoefenen door dit aanvraagformulier in te vullen.

Nederland - Nederlands