Privacyverklaring voor promotionele e-mails van 3M

Privacyverklaring voor promotionele e-mails van 3M

Privacyverklaring voor promotionele e-mails van 3M

Wanneer u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven, advertenties, enquêtes en informatie over acties en aanbiedingen van 3M Belgium bvba/sprl en haar groepsmaatschappijen via e-mail, erkent u dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de onderstaande informatie en 3M's privacybeleid.


Wie zijn wij

Verwijzingen naar “we”, “wij”, “ons”, “onze” of “3M” in deze privacyverklaring hebben betrekking op 3M Company en haar dochterondernemingen (“bedrijven uit de 3M-groep”).

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn 3M Belgium sprl/bvba en 3M Company (Hoofdkantoor, St. Paul, Minnesota, VS) aan te merken als "Verantwoordelijken" ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen uw naam, geboortedatum, functie, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, IP-adres, land waarin u zich bevindt en meningen en aankoopgewoonten verzamelen (als u ermee akkoord gaat deze te verstrekken in reactie op een gerichte enquête). Daarnaast kunnen we verkoopgegevens opvragen van distributeurs van onze producten.


Wat doen we met uw persoonsgegevens en hoe lang worden ze bewaard?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het beheren van onze correspondentie met u, en voor het beheren van uw voorkeuren met betrekking de wijze waarop u wenst (of niet wenst) dat wij contact met u opnemen. Ook koppelen we de door u verstrekte persoonsgegevens en voorkeuren aan andere informatie over u, bijvoorbeeld producten waarvoor u belangstelling toont, reacties van u op onze advertenties, en onze interactie met u online en in persoon. Het op deze wijze verzamelen van uw persoonsgegevens helpt ons inzicht te verkrijgen in uw voorkeuren, zodat we onze correspondentie en aanbiedingen hierop kunnen afstemmen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.


Aan wie kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven uit de 3M-groep en externe serviceproviders die ons helpen bij het beheren van uw marketingvoorkeuren en/of het verkopen en promoten van producten en diensten waarvoor u belangstelling toont. Het hoofdkantoor van 3M Company bevindt zich in de VS. Als u zich buiten de VS bevindt, worden uw persoonsgegevens als u contact met ons hebt, overgedragen aan en opgeslagen en/of verwerkt in de VS. Hier kunnen andere regels met betrekking tot gegevensbescherming van kracht zijn dan in uw land. 3M hanteert bepaalde vereisten met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens. Ontvangers van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de levering van hun diensten aan 3M en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake privacy.


Hoe kunt u zich afmelden?

Elke promotionele e-mail van 3M bevat informatie over hoe u zich kunt afmelden of uw voorkeuren kunt bekijken en aanpassen op elk gewenst moment. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten uitoefenen door dit aanvraagformulier in te vullen.

België - Nederlands