Nasi Wykładowcy


dr n. med.

Aneta Doliwa-Augustowska

lek. dent.

Jakub Koralewski

lek. dent.

Marcin Krupiński

dr n. med.

Michał Ganowicz

dr n. med.

Magdalena Wojciechowska-Hauk

lek. stom.

Rafał Mędzin

Wymienione marki są znakami towarowymi firmy 3M.
Polska - polski