Raportowanie w zakresie przeciwdziałania oszustwom, zawyżaniu cen i zgłaszaniu przypadków podrabiania produktów 3M w związku z COVID-19


 • Czy chcesz zgłosić problem związany z oszustwem, zawyżaniem cen lub podrobionym produktem? Wypełnij formularz poniżej

  W 3M dokładamy wszelkich starań, aby pomóc w zwalczaniu nieuczciwych aktywności, zawyżania cen i podrabiania produktów, które niestety mają miejsce w związku z COVID-19. 3M nie będzie tolerować takich działań oficjalnych partnerów handlowych 3M i będziemy aktywnie reagować na działania osób trzecich, które chcą wykorzystać sytuację kryzysową w sposób nieetyczny. Współpracujemy z organami ścigania na całym świecie - w tym w USA i władzami lokalnymi.


 • Oszustwa związane z COVID-19

  • Uzupełnij jak najwięcej informacji wymaganych poniżej. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Po przesłaniu tego raportu otrzymasz powiadomienie e-mail o otrzymaniu raportu przez 3M. Prosimy o odpowiedź na tę wiadomość e-mail i załączenie wszelkich kopii faktur, umów, zdjęć produktu i wszelkich innych istotnych dokumentów, które mogą pomóc nam w zbadaniu sytuacji.

  • Dane Osoby Zgłaszającej

  • Opisz sytuację, którą chcesz zgłosić

  • Informacje o domniemanym Oferującym / Sprzedawcy

   Podaj możliwie najwiecej informacji.

  • Szczegóły nieuczciwie oferowanego produktu/produktów

  • Podaj jak najwięcej szczegółów na temat sytuacji, w tym sposób, w jaki skontaktowałeś się ze sprzedawcą po raz pierwszy oraz jakie informacje przekazał Ci sprzedawca na temat produktu. *Prosimy nie podawać danych osobowych osoby(osób) trzecich

  • Należy pamiętać, że informacje, które podajesz na temat swój lub jakiegokolwiek aspektu działalności 3M, mogą skutkować działaniami lub decyzjami, które mogą mieć wpływ na innych. Prosimy o podanie tylko tych informacji, które zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą są prawidłowe. Nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za podanie informacji w dobrej wierze, nawet jeśli okażą się one nieprecyzyjne. Jeśli jednak świadomie podasz fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, może to skutkować postępowaniem dyscyplinarnym lub sądowym.

   3M szanuje twoje prawo do prywatności. 3M będzie gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe, które podasz zgodnie z naszą  Polityką prywatności. Oprócz ujawnień danych osób trzecich opisanych w naszej Polityce prywatności, 3M może udostępniać wszelkie dane osobowe podane w tym formularzu stronom trzecim, w tym między innymi organom ścigania, organom rządowym, organom regulacyjnym lub sądom: (i) w celu przestrzegania prawa, przepisów, postępowań sądowych lub innych procesów prawnych; (ii) w celu zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu w wykrywaniu, zapobieganiu, badaniu i reagowaniu na oszustwa, naruszania własności intelektualnej, naruszania naszych umów lub porozumień, naruszania prawa lub inne niewłaściwego użycia produktów lub usług 3M; (iii) w celu ochrony praw lub własności firmy 3M lub zdrowia, bezpieczeństwa, dobrobytu, praw lub własności firmy lub innych osób; lub (iv) w podobnych okolicznościach w celu zaradzenia oszustwom i podrabianiu produktów, związanym z COVID-19. Jeśli 3M zdecyduje się udostępnić dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, organom regulacyjnym lub sądom, 3M nie będzie mieć kontroli nad tymi danymi osobowymi.

  • PRZEŚLIJ

  Dziękujemy za skontaktowanie się z 3M w celu zgłoszenia problemu związanego z oszustwem, zawyżaniem cen lub podróbką produktu w związku z COVID-19.

  Przepraszamy. Wystapil blad podczas przesylania danych. Spróbuj ponownie pózniej

Polska - polski