Biuletyny dotyczące zagrożeń w przemyśle ciężkim

Zapewnij odpowiednie środki ochrony indywidualnej swoim pracownikom


 • Fill in alt tag

  Najczęstsze zagrożenia dróg oddechowych przy produkcji i obróbce metalu

  Nasza seria biuletynów obejmuje informacje o zagrożeniach dla dróg oddechowych w miejscu pracy.

  Dowiedz się więcej o...

  • Jak powstają substancje niebezpieczne?
  • Gdzie mogą występować?
  • Jaki mają wypływ na zdrowie pracowników?
  • W jaki sposób możesz odpowiednio zabezpieczyć swoich pracowników?
  Wypełnij formularz na stronie i uzyskaj bezpłatny dostęp do naszych biuletynów.


  Przykładowy biuletyn: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to duża rodzina, obejmująca setki różnych cząsteczek organicznych, które zawierają szereg pierścieni węglowych. WWA często określa się również policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi.

  WWA powstają w wyniku niepełnego spalania materiałów organicznych i biopaliw, takich jak węgiel, drewno i rośliny uprawne (w tym pożary traw i lasów); emisji z erupcji wulkanicznych; uwalniane z różnych materiałów organicznych, takich jak węgiel, pak węglowy, wytop aluminium, ropa naftowa, oleje mineralne, asfalt i smoły oraz podczas procesów przemysłowych i zastosowań wykorzystujących te materiały
  Benzo(a)piren (BaP) to pięciopierścieniowy WWA i jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najszerzej badanym WWA. BaP stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i może zostać uwolniony z materiałów takich jak pak węglowy w wystarczających ilościach, aby spowodować znaczne narażenie. Inne WWA mogą stanowić poważniejsze zagrożenie dla zdrowia, ale można je tworzyć w znacznie mniejszych ilościach...


  Poznaj inne biuletyny dotyczące zagrożeń przenoszonych w powietrzu:

  • Beryl
  • Dwutlenek węgla
  • Chrom i chrom sześciowartościowy
  • Ołów
  • Mangan

  Nowość: pobierz infografikę na temat ryzyk związanych z dymami spawalniczymi

Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatny dostęp do pełnej bazy biuletynów.

 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij

Marki wymienione powyżej są znakami towarowymi firmy 3M.

Polska - polski