Jak przetwarzamy Państwa dane?

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny)

 

1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres korespondencyjny);

 

2. Administratorzy: Administratorem Państwa danych osobowych jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REGON 012086877 oraz spółki z grupy kapitałowej 3M zgodnie z zgodnie z Polityką Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci, (3M);

 

3. Cele i podstawa przetwarzania:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w  następujących celach:

 

a)     promowania przez 3M produktów i usług 3M (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b)    skontaktowania się z Państwem, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w odpowiedzi na zgłoszenie przez Państwa chęci kontaktu poprzez formularz dostępny na niniejszej stronie internetowej;

c)    oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą, jeśli jest to konieczne do podjęcia działań wymaganych przez Państwa przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

d)    dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)    analitycznym - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 3M (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)      archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 3M zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g)    badania satysfakcji klientów w związku z oferowaniem naszych usług i produktów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

oraz innych, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.

 

4. Okres przechowywania:  Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 3M stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

5. Odbiorcy danych: 3M może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci, w tym współpracującym z 3M w zakresie dostarczania produktów i usług 3M do klientów, w szczególności dystrybutorom lub podmiotom trzecim, które nabywają bądź zainteresowane są nabyciem produktów lub usług 3M w sieci dystrybucyjnej 3M.

6. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez stronę 3m.pl/dane, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 3M znajdują się w Polityce Prywatności: 3m.pl/polityka-prywatnosci


Wymienione marki są znakami towarowymi firmy 3M.

Polska - polski