3M COVID-19 Rapportering Anti-fraude, Anti-prijszwendel en Anti-vervalsingen


 • Heeft u een probleem met betrekking tot fraude, woekerprijzen of namaakproducten? Vul dan onderstaand formulier in.

  Bij 3M zetten we ons in om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de frauduleuze activiteiten, de woekerprijzen en de vervalsingen - die helaas in verband met COVID-19 plaatsvinden - te helpen bestrijden. 3M zal dergelijke activiteiten van 3M geautoriseerde distributiepartners niet tolereren en we zullen agressief optreden tegen derden die proberen te profiteren van deze crisis. We werken samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld - waaronder, in de VS, de Amerikaanse procureur-generaal, de procureur-generaal van de staat en de lokale autoriteiten.


 • COVID-19 Fraude

  • Vul zoveel mogelijk van de hieronder gevraagde informatie in. De velden met een sterretje zijn verplicht. Zodra u dit rapport indient, ontvangt u een e-mailbericht dat 3M het rapport heeft ontvangen. Wij verzoeken u die e-mail te beantwoorden en eventuele kopieën van facturen, contracten, foto's van het product en andere relevante documentatie die ons kunnen helpen de situatie te onderzoeken, bij te voegen.

  • Informatie over de aanvrager

  • Vertel ons over de fraude die u wilt melden

  • Vermeende aanbieder/Informatie over de verkoper

   Geef zoveel mogelijk informatie.

  • Details over de frauduleuze producten

  • Geef zoveel mogelijk details over de interactie, inclusief hoe u voor het eerst contact hebt opgenomen met de verkoper en welke informatie de verkoper met u heeft gedeeld over het product.

  • Houd er rekening mee dat de informatie die u verstrekt over uzelf, of over enig aspect van 3M activiteiten, kan leiden tot acties of beslissingen die van invloed kunnen zijn op anderen. Wij vragen u alleen informatie te verstrekken die, voor zover u weet, correct is. U wordt niet gesanctioneerd voor het te goeder trouw verstrekken van informatie, zelfs niet als deze onjuist blijkt te zijn. Als u echter bewust onjuiste of misleidende informatie verstrekt, kan dit leiden tot disciplinaire of gerechtelijke maatregelen.

   3M respecteert uw recht op privacy. 3M zal de door u verstrekte persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met ons Privacybeleid. In aanvulling op de informatie van derden zoals beschreven in ons Privacybeleid, kan 3M alle persoonlijke informatie die u in dit formulier hebt verstrekt, delen met derden, inclusief maar niet beperkt tot wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, regelgevende instanties of rechtbanken: (i) om te voldoen aan een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces; (ii) om te voldoen aan ons rechtmatige belang bij het opsporen, voorkomen, onderzoeken en reageren op fraude, schending van intellectuele eigendom, schending van onze contracten of overeenkomsten, schending van de wet of ander misbruik van 3M-producten of -diensten; (iii) om 3M-rechten of -eigendom of de gezondheid, veiligheid, welzijn, rechten of eigendom van u of anderen te beschermen; of (iv) onder vergelijkbare omstandigheden om fraude en namaakactiviteiten in verband met de Covid 19 situatie aan te pakken. Als 3M ervoor kiest om persoonlijke informatie te delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, toezichthouders of rechtbanken, zal 3M geen controle hebben over die persoonlijke informatie.

  • Verzenden

  Dank u

  Uw formulier is succesvol ingediend!

  Onze verontschuldigingen...

  Er is een fout opgetreden bij het verzenden. Probeer het later opnieuw...


De bovenstaande merken zijn handelsmerken van 3M.

Nederland - Nederlands