ดาวน์โหลด เอกสารทางวิชาการ: การเปรียบเทียบวิธีการตรวจเชื้อก่อโรคทั้งสี่ชนิดและผลลัพธ์ที่ดีของการออกผลที่รวดเร็วและประหยัดแรงงาน


  • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

  •  
  • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

  • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง

The brands listed above are trademarks of 3M.

ประเทศไทย - ไทย