Kliknutím na tento odkaz, alebo zatvorením tohto upozornenia vyjadríte súhlas s používaním cookies na Vašom zariadení. Cookies využívame z dôvodu zaistenia lepších on-line skúseností, merania dopadu reklám a z marketingových účelov. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookies môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na Nastavenia cookies, v dolnej časti obrazovky.Stačia iba dve náplasti, ktoré naozaj držia, a zbavíš sa bolesti!

Súťažné ceny

1
CENA
víkendový
wellness
pobyt pre 2 osoby
v hoteli Permon
2
CENA
lekárnička
SPOFAPLAST
3
CENA
funny
skákacia lopta

O súťaži

Náplasti 3M Spofaplast® perfektne držia, sú šetrné k pokožke a spoľahlivo ošetria drobné poranenia dospelých aj detí. Vďaka dlhoročnej tradícii a skúsenostiam sa naše výrobky môžu pochváliť najvyššou kvalitou a poskytujú tú najlepšiu starostlivosť o zdravie.

Kúpou dvoch náplastí ste urobili prvý krok k tomu, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny, ktoré sme si pre vás pripravili. Šancu vyhrať má každý, tak neváhajte a vyplňte nižšie uvedený registračný formulár.


Vyhodnotenie

Po skončení súťaže a zozbieraní všetkých registračných formulárov sa uskutoční žrebovanie pod odborným dohľadom. Jeden nákup dvoch náplastí je platný iba pre jednu výhru, to znamená, že takýto súťažiaci už nebude ďalej zaradený do žrebovania o ďalšie ceny. Žrebovanie a následné kontaktovanie výhercov sa uskutoční do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže.

Podrobné pravidlá o súťaži

Pred samotným prihlásením sa do súťaže si prosím prečítajte podrobné pravidlá súťaže.

Registračný formulár

Vyplňte prosím nižšie uvedený registračný formulár

  • Podpisom tohoto dokumentu udeľujete výslovný súhlas spoločnosti 3M Slovensko s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 46 775 854, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83375, (ďalej len „3M Slovensko s.r.o.“), aby spravovala a spracovávala Vaše osobné údaje, poskytnuté v rámci tohto súhlasu, a to
  • Tento súhlas nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť a neposkytnutie takýchto údajov nebude mať pre Vás žiadne následky, avšak v prípade, ak neposkytnete súhlas pre súťaž, nebudete sa môcť zúčastniť uvedenej súťaže. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Na základe súhlasu pre súťaž budú Vaše osobné údaje uchovávané a spracovávané počas doby potrebnej na vyhodnotenie súťaže a tento súhlas aj dobu potrebnú na preukázanie splnenia povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti 3M Slovensko s.r.o.. Na základe marketingového súhlasu budú Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracovávané počas doby 5 rokov. Ktorýkoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov však môžete kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. alebo prostredníctvom e-mailu doručeného na: xxx@mmm.com. V prípade odvolania súhlasu pre súťaž počas trvania súťaže budete zo súťaže vyradený. Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam a to: (i) spoločnostiam patriacim do skupiny 3M a/alebo (ii) distribútorom spoločností 3M Slovensko s.r.o., ktoré budú oprávnené spracovať Vaše osobné údaje výlučne len na tu uvedený účel a v tu upravenom rozsahu príslušného súhlasu. Vaše osobné údaje budú vo všeobecnosti uložené v databázach skupiny 3M alebo databázach spravovaných našimi poskytovateľmi služieb. Mnohé z týchto databáz sú uložené na serveroch nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov. 3M Slovensko s.r.o. prijíma primerané opatrenia a záruky, zmluvné alebo iné, na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré sú poskytnuté tretej strane alebo prevedené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane prevodov v rámci skupiny 3M. Máte právo kedykoľvek požadovať od spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov, nájdete na webovej stránke xxx. V prípade pochybností o dodržiavaní právnych predpisov v súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo požiadať spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. o vysvetlenie, prípadne požadovať, aby spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. odstránila závadný stav a tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.)
  • Odoslať
  • Dôležité upozornenie! Poradie súťažiacich je určené časom ich príchodu a usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť si poradie sám. Registrácia do súťaže je platná IBA v prípade, že dostanete potvrdzovací email.

Slovensko - Slovensky