Stačí jenom dvě náplasti, které opravdu drží, a zbavíš se bolesti!

O co soutěžíme

1
CENA
víkendový
wellness
pobyt pro 2 osoby
v Maximus Resort
2
CENA
lékárnička
Spofaplast
3
CENA
funny
hopsadlo

O soutěži

Náplasti 3M Spofaplast® perfektně drží, jsou šetrné k pokožce a spolehlivě ošetří drobná poranění všech dospělých i dětí. Díky dlouholeté tradici a zkušenostem se naše výrobky mohou pochlubit nejvyšší kvalitou a poskytují tu nejlepší péči o zdraví.

Koupou dvou náplastí ste udělali první krok k tomu, aby ste se mohli zapojit do soutěže o zajímavé ceny, které sme si pro vás připravili. Šanci vyhrát má každý, tak neváhejte a vyplňte níže uvedený registrační formulář.


Vyhodnocení soutěže

Po skončení soutěže a zozbíraní všech registračných formulářú se uskuteční losování pod odborným dohledem. Jeden nákup dvou náplastí je platný jenom pro jednu výhru, to znamená, že takový soutěžící už nebude dále zařazen do losování o další ceny. Losováni a následné kontaktování výherců se uskuteční do 5 pracovných dnů od ukončení soutěže.

Podrobná pravidla soutěže

Před samotným přihlášením do soutěže si prosím přečtěte podrobná pravidla soutěže.

Registrační formulář

Vyplňte prosím níže uvedený registrační formulář

  • Podpisem tohoto dokumentu udělujete výslovný souhlas společnosti 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729 (dále jen „3M“), aby spravovala a zpracovávala Vaše osobní údaje, poskytnuté v rámci tohoto souhlasu, a to za tímto účelem (označte, prosím, některé nebo obě pole):
  • Tento souhlas není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Své osobní údaje nejste povinni poskytovat a neposkytnutí takových údajů pro Vás nebude mít žádné následky, avšak pokud Souhlas k soutěži neposkytnete, nebudete se moci soutěže zúčastnit. Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatickému rozhodování včetně profilování. Na základě Souhlasu k soutěži budou Vaše osobní údaje uchovávány a spravovány po dobu nezbytnou k vyhodnocení soutěže a tento souhlas i po dobu potřebnou k prokázání splnění povinností podle zákonů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti 3M. Na základě Marketingového souhlasu budou Vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 5 let. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete kdykoli zrušit, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti 3M nebo e-mailem doručeným na: innovation.cz@mmm.com. V případě zrušení Souhlasu k soutěži v průběhu soutěže budete ze soutěže vyřazeni. Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty jiným společnostem a to: (i) členům skupiny společností 3M a/nebo (ii) distributorům společnosti 3M, kteří budou oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto příslušném souhlasu. Vaše osobní údaje budou obvykle ukládány v korporátních databázích 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Mnohé z těchto databází jsou uloženy na severech umístněných mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických. 3M přijme vhodná opatření a jiné záruky, jak smluvně tak i jiným způsobem, k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, které se zpřístupňují třetím osobám nebo předávají mimo Evropský hospodářský prostor včetně předávání v rámci skupiny společností 3M. Máte právo požadovat od 3M přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo odstranění nebo omezení zpracování nebo právo vůči zpracování namítat a dále i právo na přenositelnost údajů. Společnost 3M provádí zpracování údajů vždy v souladu s platnými právními předpisy. S našimi zásadami ochrany soukromí upravujícími zpracování Vašich osobních údajů se lze seznámit na internetových stránkách https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy . V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti ohledně plnění požadavků zákonů o ochraně osobních údajů, máte právo požádat 3M o podání vysvětlení nebo případně vyžadovat, aby 3M jakékoli nedostatky opravila. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika).
  • Odeslat
  • Důležité upozornění ! Pořadí soutěžících je určeno časem jejich příchodu a pořadatel si vyhrazuje právo určit pořadí sám.
    Registrace do soutěže je platná POUZE v případě, že obdržíte potvrzovací email.

Česká republika - Čeština