3M Hungária Kft. – Országspecifikus adatvédelmi tájékoztató

A 3M Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1/E. cégjegyzékszám: 01-09-073845, adószám: 10487493-2-44, mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az Ön jogai a 3M adatvédelmi politikájában (továbbiakban: 3M Globális Adatvédelmi Irányelveiben) rögzített szabályok szerint érvényesülnek.
Az Ön személyes adatait nem használjuk automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is. Ön a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat (ld.: Infotv. 23. §-a). A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk a 3M Globális Adatvédelmi Irányelveiben rögzített módon a felénk jelzett kérelmek vagy panaszok kezelése és rendezése érdekében. Emellett Önnek jogában áll panaszával felkeresnie a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot és vizsgálatot kezdeményezhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Egyéb adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a 3M Hungária Kft. fenti székhelyére vagy az https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b4e4a786-21bb-48df-8167-86b6bfaab9e1 oldalon küldött írásbeli kérelmével.


Magyarország - magyar