3M Česko, spol. s r.o. – informace o ochraně osobních údajů pro danou zemi

3M Česko, spol. s r.o., se sídlem: Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka č. 3729 jako správce osobních údajů postupuje v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy.

Vaše práva jako subjektu údajů jsou podrobně popsána a mohou být uplatněna v souladu s globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3M.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování.

Společnost 3M Česko, spol. s r.o. Vás tímto informuje, že ve smyslu ustanovení Globálních zásad ochrany osobních údajů společnosti 3M, se třetími osobami, které pro 3M poskytují podpůrné služby, rozumí zejména následující další zpracovatelé

Sprinx Systems, a.s.
IČO: 26770211
se sídlem: Výchozí 6, 147 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8161
telefon: 251 014 211
e-mail: obchod@sprinx.com

GIANT interactive s.r.o.
IČO: 27612821
se sídlem: U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 118896
telefon: 222 311 533
e-mail: giant@giant.cz

V případě pochybností o dodržování právních předpisů v souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo požádat společnost 3M Česko, spol. s r.o. o vysvětlení, případně požadovat, aby společnost 3M Česko, spol. s r.o. odstranila závadný stav a též máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad na ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.)

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kontaktováním společnosti 3M Česko, spol. s r.o. anebo zasláním na adresu: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b4e4a786-21bb-48df-8167-86b6bfaab9e1 .

Vaše práva jako subjektu údajů jsou podrobně popsána a mohou být uplatněna v souladu s globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3M.
Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování.


Česká republika - Čeština