3M Science of Safety
Webinarier

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s ledande experter. Webbinarierna är 45 minuter långa och följs av en frågestund på 15 minuter.

Om inget av de kommande webbinarierna känns relevanta för dig, ta gärna en titt i vårt utbud av tidigare webbinarier. De är kostnadsfria och täcker många frågeställningar som rör personlig skyddsutrustning och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt ger vägledning och instruktioner som kan hjälpa de anställda.


 • 23.11.2021 - 14:00-15:00

  Ledarskap inom hälsa och säkerhet – säkerhetskultur

  Att bli framgångsrik med ett program för personlig skyddsutrustning beror på många olika faktorer, kanske främst på själva engagemanget hos såväl ledning som arbetstagare.

  Registrera dig nu

 • 01.12.2021 - 14:00-15:00

  Sprutmålning och lackering - förstå risker och faror

  Under det här webbinariet tittar vi på riskerna med målning och lackering, vikten av komfort och användarvänlighet när det gäller den personliga skyddsutrustningen samt hur innovationer uppfyller användarnas krav för att bemöta några av de vanligaste problemen kring skydd och säkerhet

  Registrera dig nu


Tidigare webbinarier 2021

 • Skötsel och underhåll av 3M andningsskydd

  För att säkerställa att andningsskyddet fungerar optimalt krävs regelbunden rengöring och underhåll, vilket ska ske såväl före som efter användning. Detta är viktigt för att din skyddsutrustning från 3M ska hålla en hög prestanda och ge ett fullgott skydd.

 • Skyddsutrustning för svetsare: lagar och regler, risker och faror samt lösningarna från 3M

  Under det här webbinariet tittar vi på riskerna med svetsning, vikten av komfort och användarvänlighet, samt hur innovationer uppfyller användarnas krav för att möta några av de vanligaste problemen kring risker för svetsare.

 • Hur man bygger en effektiv fallskyddsplan

  Att arbeta på höjder är extremt farligt och varje misstag kan få omedelbara katastrofala konsekvenser. Att arbeta säkert börjar med noggrann planering genom en fallskyddsplan som måste ta hänsyn till många olika faktorer. Lär dig hur du säkert organiserar och utför arbete på höjd, från planering till implementering.

 • Hur man inför ett andningsskyddsprogram som verkligen fungerar

  Dålig luft har stor inverkan på de anställdas hälsa. Ett effektivt andningsskyddsprogram hjälper arbetsgivare att skydda de anställda och minimera eller helt undvika risken att utsättas för kontaminerad luft. 

 • Skydda din hörsel, hör din omgivning och kommunicera säkert på avstånd på jobbet

  Byggbranschen är en dynamisk arbetsmiljö där det finns många potentiella faror. Nu mer än någonsin är det viktigt att inte bara skydda sig mot de skadliga effekterna av buller utan också att kunna upprätthålla situationsmedvetenhet och kommunicera på avstånd. Detta webbinarium förklarar grunderna för mänsklig hörsel, samt tittar på de alternativ som finns tillgängliga för att skydda vår hörsel, och samtidigt kan bidra till att förbättra situationsmedvetenheten och kommunikation på avstånd.

 • Passformstest för andningsskydd – gör ditt andningsskyddsprogram lämpligt för ändamålet

  Många typer av andningsskydd behöver vara tätslutande mellan ansikte och andningsmask för att ge ett säkert skydd. Om detta inte uppnås effektivt nog så är inte användaren tillräckligt skyddad.

 • Val av hörselskydd och validering av passform

  Med många olika faktorer att ta hänsyn till – till exempel typ av buller, hur mycket kommunikation som krävs mellan medarbetare samt typ av hörselskydd som föredras (t.ex proppar eller kåpor) – så kan det vara svårt att välja rätt hörselskydd.  


Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.

Sverige - svenska