Forstå postoperativ sårinfeksjon


 • Fyll ut skjemaet for å få tilgang til e-læringsmodulen «Forstå postoperativ sårinfeksjon»

  Læringsmål

   Ved slutten av denne modulen skal du være i stand til

  • Å forstå og gjenta definisjonene på infeksjon og postoperativ sårinfeksjon
  • Å navngi de tre klassene som postoperativ sårinfeksjon kan deles inn i, og navngi to symptomer innenfor hver klasse
  • Å gi en utdypende beskrivelse av ECDC-punktprevalensstudien publisert i 2010–2011
  • Å forstå og forklare hvorfor forebygging av infeksjon kan anses som et risikohåndteringstiltak
  • Å navngi kildene til mikroorganismer som kan forårsake postoperative sårinfeksjoner
  • Å forstå sammenhengen mellom høyere ASA-klasse og risikoen for postoperativ sårinfeksjon
  • Å forklare hvorfor SSI-overvåking må fortsette etter at pasienten er skrevet ut fra sykehuset
  • Å identifisere den ytterste konsekvensen av en postoperativ sårinfeksjon.

 • Alle feltene er obligatoriske, med mindre de er merket som valgfrie

 • Ved å merke av i boksen gir jeg mitt samtykke til å motta nyhetsbrev, annonser, spørreundersøkelser og informasjon om kampanjer og tilbud fra 3M Norge AS via e-post (som beskrevet her). Jeg aksepterer at mine personopplysninger blir behandlet av 3M Norge AS i samsvar med 3Ms personvernerklæring, og at mine personopplysninger blir overført til, lagret hos og/eller behandlet av 3M og eksterne partnere på 3Ms vegne, i land utenfor Norge, men alltid med strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet.
 • Sende inn

Takk skal du ha. Skjemaet ditt ble sendt inn.

Tilgang

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...

De ovenstående brands er varemærker tilhørende 3M.