Konferencja

Konferencja

Konferencja

Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP

4 października 2016, 3M Centrum Innowacji, Wrocław
Dziękujemy za udział w Konferencji, której celem było przedstawienie skutecznego sposobu nauki poprawnego użytkowania, zakładania, dopasowania, czy oceny stanu technicznego ŚOI. Połączone będzie to z możliwością pomiaru skuteczności zapewnianej ochrony.


Program:

09.30 – 10.00   Powitanie, Prezentacja 3M, Prezentacja celu konferencji,

10.00 – 11.30     I sesja referatów, Panel dyskusyjny,

11.30 – 11.45       Przerwa kawowa,

11.45 – 13.15       II sesja referatów, Panel dyskusyjny,

13.15 – 14.15       Lunch

14.15 – 15.15       Zwiedzanie Centrum Innowacji

15.15 – 15.30      Podsumowanie


Prezentacje Prelegentów znajdą Państwo poniżej:


1. Świadomość zdrowotna a skuteczności ŚOI
Prof. dr hab. Jan Grzesik, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu


2. Świadomość i jakość stosowania ŚOI – stan obecny
dr inż. Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP


3. Działania CIOP-PIB w zakresie badań i implementacji testów dopasowania ŚOI
Krzysztof Makowski, Zakład Ochron Osobistych, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB


4. Środki Ochrony Indywidualnej w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
Kacper Dziwota, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Prelekcję poprowadziła Pan Paweł Rozowski,
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy


5. Czynniki zmniejszające skuteczność działania wkładek przeciwhałasowych stosowanych przez pracowników – wyniki badań
dr inż. Ewa Kotarbińska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej


6. Przegląd obecnie stosowanych testów dopasowania
dr inż. Rafał Hrynyk, Dział Badań i Rozwoju, 3M Wrocław


7. Zysk z inwestycji w BHP
Konstanty Dobiejewski, Radca prawny, Deloitte Legal, Prelekcję poprowadził Pan Krzysztof Dzioba,
Radca prawny, Deloitte Legal


8. Rola testów dopasowania w budowaniu świadomości i bezpieczeństwa pracowników
Hanna Świerkowska, Specjalista ds. BHP, PPG Deco Polska


  • Czy wiesz, że?

    Według danych GUS w 2014 r. całkowita liczba zarejestrowanych „osobo-zagrożeń” w Polsce wyniosła 592,9 tys. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość z nich, tj. 57,2% stanowiły zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy – dotyczyły one 339,2 tys. osób.

pobierz ulotkę >> 
The brands listed above are trademarks of 3M.

Polska - polski