Meddelande om integritetsskydd för reklamutskick från 3M

Meddelande om integritetsskydd för reklamutskick från 3M

Meddelande om integritetsskydd för reklamutskick från 3M

Meddelande om integritetsskydd för reklamutskick från 3M

När du tackar ja till att ta emot nyhetsbrev, reklam, undersökningar och information om kampanjer och erbjudanden från 3M Svenska AB och företagen i 3M-koncernen via e-post godkänner du också att dina personuppgifter behandlas i enlighet med informationen nedan och i 3M:s integritetspolicy.

Vilka är vi?

När vi i meddelandet om integritetsskydd talar om ”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”3M” avses 3M Company och dess dotterbolag (företagen i ”3M-koncernen”).


När det gäller dataskyddslagstiftning är 3M Svenska AB och 3M Company (med huvudkontor i St. Paul i Minnesota, USA) "personuppgiftsansvariga” för dina personuppgifter.


Vi samlar in följande personuppgifter

Vi kan komma att samla in namn, födelsedatum, befattning/roll, kontaktnummer, e-postadress, postadress, IP-adress, det land där du befinner dig samt åsikter och konsumentvanor (om du samtycker till att lämna ut sådan information som svar i en riktad undersökning). Vi kan också komma att samla in försäljningsinformation från distributörer av våra produkter.


Hur behandlar vi dina personuppgifter och hur länge lagrar vi dem?

Vi använder dina personuppgifter för att sköta vår kommunikation med dig och dina önskemål om hur du vill/inte vill att vi ska kontakta dig. Vi samkör också de personuppgifter du lämnar ut och dina önskemål med annan information om dig, t.ex. de produkter du uttrycker intresse för, din reaktion på våra annonser och vår interaktion med dig på nätet eller personligen. Genom att samla in personuppgifter om dig på det här sättet kan vi enklare förstå hur du vill ha det, så att vi kan skicka mer relevant kommunikation och reklam till dig.Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att utföra detta.


Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av 3M Svenska AB och företagen i 3M-koncernen i enlighet med 3M:s integritetspolicy och dina personuppgifter kommer att överföras till, lagras och/eller behandlas av 3M och externa samarbetspartners på uppdrag av oss, i länder utanför EU, men alltid strikt konfidentiellt och med hög säkerhet. Vi kan komma att sprida dina personuppgifter till andra företag i 3M-koncernen samt externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att hantera dina önskemål när det gäller reklam och/eller försäljning eller marknadsföring av produkter och tjänster som du har uttryckt ett intresse för. 3M har infört särskilda krav som reglerar överföring av personuppgifter. Den som tar emot dina personuppgifter förbinder sig att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst och att endast använda dem i samband med leverans av tjänster till 3M och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Så säger du upp din prenumeration

I alla marknadsföringsmejl från 3M finns information om hur du när som helst kan säga upp din prenumeration eller granska och ändra dina inställningar. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter och utöva din rätt genom att fylla i detta förfrågningsformulär.


Sverige - svenska