Privacy Notice for 3M Promotional Emails

Privacy Notice for 3M Promotional Emails

Privacy Notice for 3M Promotional Emails

Privacy Notice for 3M Promotional Emails

Kada pristanete da primate biltene, oglase, ankete i informacije o promocijama i ponudama Predstavništva 3M (East) Srbija i njenih kompanija u okviru grupe putem e-pošte, time potvrđujete da će vaši lični podaci biti obrađeni u skladu sa dole navedenim informacijama i politikom privatnosti kompanije 3M.

Ko smo mi

„Upućivanje na "mi","naš" "nas" ili „3M“ u ovoj politici privatnosti znači kompaniju 3M i njene podružnice (3M „kompanije u okviru grupe“).


Za potrebe zakona o zaštiti podataka, Predstavništvo 3M (East) Srbija (Airport City, Omladinskih brigada 90B, 11070 Beograd, Srbija) je „Kontrolor podataka“ u odnosu na vaše lične podatke.


Lični podaci koje prikupljamo

Od Vas možemo prikupiti Vaše ime, datum rođenja, naziv radnog mesta/funkciju, kontakt telefon, adresu e-pošte, poštansku adresu, IP adresu, zemlju u kojoj se nalazite, kao i mišljenja i potrošačke navike (ako se slažete da ih date, kao odgovor na ciljanu anketu). Možemo dobiti i podatke od distributera o prodaji naših proizvoda.


Šta će se uraditi sa Vašim ličnim podacima i koliko ih dugo čuvamo

Koristimo Vaše lične podatke kako bismo upravljali našim komunikacijama sa Vama i Vašim zahtevima u vezi sa načinom na koji želite/ne želite da Vas kontaktiramo. Takođe sparujemo lične podatke koje pružate i Vaše zahteve sa drugim informacijama o Vama, npr. proizvodima za koje izrazite interesovanje, Vašom reakcijom na naše oglase i našim interakcijama sa Vama na mreži, kao i ličnom susretu. Prikupljanje Vaših ličnih podataka na ovaj način pomaže nam da razumemo Vaše želje, kako bismo mogli da Vam šaljemo releventantnija saopštenja i promocije. Vaši lični podaci će se čuvati samo onoliko koliko je potrebno za ove svrhe.


Kome se Vaši lični podaci mogu otkriti

Vaše lične podatke obrađuje Predstavništvo 3M (East) Srbija i njene kompanije u okviru grupe u skladu sa politikom privatnosti kompanije 3M, a ti lični podaci će biti preneti, sačuvani i/ili obrađeni od strane 3M i partnera kao trećih lica u naše ime, u zemljama van Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije, ali uvek pod strogim obavezama poverljivosti i sigurnosti. Mi možemo podeliti vaše lične podatke sa našim kompanijama u okviru grupe i pružaocima usluga kao trećim licima, a koji nam pomažu da upravljamo Vašim marketinškim preferencijama i/ili prodajom ili promocijom proizvoda i usluga za koje izražavate interesovanje. Kompanija 3M je uspostavila uslove koji se odnose na prenos Vaših ličnih podataka. Primaoci Vaših ličnih podataka su obavezni da poštuju poverljivost Vaših ličnih podataka i koriste ih samo u vezi sa pružanjem svojih usluga kompaniji 3M i u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.


Kako se odjaviti

Svaki promotivni imejl od kompanije 3M sadrži uputstvo kako se možete odjaviti ili pregledati i izmeniti svoje želje u bilo kom trenutku. Možete se usprotiviti obradi vaših ličnih podataka i ostvariti svoja prava tako što ćete kontaktirati Predstavništvo 3M (East) Srbija na adresi innovation.rs@mmm.com.Република Србија - Српски