Privaatsusteade 3M turunduskirjadele

Privaatsusteade 3M turunduskirjadele

Privaatsusteade 3M turunduskirjadele

Kui te nõustute saama e-maili teel 3M Eesti OÜ ja samasse gruppi kuuluvate ettevõtete uudiskirju, reklaame, küsitlusi ning informatsiooni kampaaniate ja pakkumiste kohta, teadvustate ja nõustute, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt allpool kirjeldatule ja 3M-i privaatsuspoliitikale.

Kes me oleme

Viited „meie“, „me“ või „3M“ käesolevas privaatsusteates tähistavad 3M Ettevõtet ja selle tütarettevõtteid (3M „kontserni ettevõtted“).


Andmekaitseõiguse mõttes on 3M Eesti OÜ ja 3M Ettevõte (Peakorter St. Paul, Minnesota, USA) „vastutavad töötlejad“ teie isikuandmeid puudutavas osas.


Isikuandmed, mida me kogume

Võime koguda teie nime, sünniaega, ametnimetust/rolli, kontakttelefoni numbreid, e-maili aadressi, postiaadressi, IP aadressi, infot selle kohta, millises riigis te asute ning teie arvamusi ja tarbimisharjumusi (kui nõustute neid esitama vastusena teile suunatud küsitluses). Võime saada müügiandmeid ka meie toodete edasimüüjatelt.


Mida teie isikuandmetega tehakse ja kui kaua me neid säilitame

Kasutame teie isikuandmeid, et hallata meie suhtlust teiega ja teie eelistusi selle osas, kuidas te soovite/ei soovi, et me teiega kontakteeruksime. Samuti ühendame teie poolt edastatud isikuandmed ja päringud muu infoga teie kohta, näiteks tooted, mille vastu te huvi üles näidanud olete, teie reageeringud meie reklaamidele ning meie suhtlus veebis ja personaalselt. Teie isikuandmete sel moel kogumine võimaldab meil mõista teie eelistusi, et saaksime teile saata asjakohasemaid kirju ja pakkumisi. Teie isikuandmeid ei säilitata kauem kui vajalik nendeks eesmärkideks.


Kellele võidakse teie isikuandmeid avaldada

Teie isikuandmeid töötleb 3M Eesti OÜ ja temaga samasse gruppi kuuluvad ettevõtted kooskõlas 3M-i privaatsuspoliitikaga ja meie isikuandmed edastatakse, säilitatakse ja/või töödeldakse 3M-i poolt ja kolmandast isikust partnerite poolt meie nimel, riikides väljaspool Ühendkuningriiki ja Euroopa Liitu, kuid alati järgides rangeid konfidentsiaalsus- ja turvanõudeid. Me võime jagada teie isikuandmeid meie kontserni ettevõtetega ja kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes aitavad meil hallata teie turunduseelistusi ja/või korraldada nende toodete või teenuste müüki või reklaami, mille vastu te huvi olete tundnud. 3M-s kohaldatakse teie isikuandmete ülekandmist puudutavad nõudeid. Teie isikuandmete vastuvõtjad on kohustatud austama teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja kasutama neid andmeid vaid seoses oma teenuste 3M-ile pakkumisega ja kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega


Kuidas kirjade saamisest loobuda

Iga reklaami eesmärgil saadetud 3M-i e-kiri sisaldab juhiseid, kuidas te saate igal ajal nende e-kirjade saamisest loobuda või oma eelistusi muuta. Saate esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväite ja kasutada oma õigusi, täites selle taotlusvormi ja saates selle meile aadressil Privacy_EU@mmm.com.

Eesti - Eesti