Víte, jak vaše lampa polymeruje materiály, které používáte?

Chci zdarma otestovat svoji lampu

Vaše lampa. Vaše materiály. Vaše doba polymerace.

Zařízení checkMARC® od společnosti BlueLight Analytics je jediné měřicí zařízení (NIST standard), které poskytuje údaje k určení optimální doby polymerace konkrétního materiálu. Ty získává na základě měření provedeného na lampě a uvedením materiálů, které používáte v praxi.


 • Zpětné vazby

  • Zaujímavá bola informácia ohľadom sily polymerizačnej lampy nielen v tesnej blízkosti ale aj v hĺbke čo má simulovať reálnu prácu v kavite. Spolu i informáciou spojenou s príslušným kompozitom a doporučeným časom na polymerizáciu sú vyhodnotené informácie o to prospešnejšie a aplikovateľné do každodennej praxe.
  • Děkuji za nabídnutou službu testování checkMARC i její zprostředkování i za výsledky testu. Pro mne to byl geniální počin, který jsem již nějakou dobu hledala na trhu. I když výsledek v našem případě není potěšující, alespoň víme, na čem jsme a můžeme situaci řešit.
  • Na teste checkmark sa mi paci, ze viem presny vykon kazdej lampy. Na zaklade detailnej spravy viem exaktne, ktory material aky cas třeba polymerizovat. Vdaka tomu si mozem byt isty, ze moj protokol na zhotovenie vyplne je urcite spravny.
 • Na základě našich výsledků měření přístrojem CheckMARC je:

  • Častým problémem zašpiněný a poškozený světlovod. Zhruba 3 lékaři z 10 po měření kupují nový světlovod nebo v případě nízkého výkonu lampy celou lampu. Poškozený nebo špinavý světlovod může snížit výkon lampy až o 40 %.
  • Naměřen pokles světelného výkonu v 6 mm pod 500 mW/cm2 u cca 22 % testovaných lamp. Což znamená, že potřebujete mnohem delší čas pro polymeraci v dané hloubce.
  • Doporučováno kontinuální chlazení vzduchem nebo přerušovaná polymerace. U moderních výkonných lamp totiž při dlouhé polymeraci hrozí riziko přehřátí pulpy.
  • Pouze 3 typy polymeračních lamp ukázaly výkon nad 1000 mW/cm2 ve vzdálenosti 6 mm.Video

Jak probíhá testování lamp pomocí přístroje checkMARC


Užitečné odkazy • Informace, které poskytnete v tomto kontaktním formuláři, budou použity k reakci na váš požadavek a také, jak je popsáno v naší Politice ochrany soukromí na Internetu.
 • Zaškrtnutím políčka souhlasu udělujete výslovný souhlas společnosti 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729 (dále jen „3M“), aby spravovala a zpracovávala Vaše osobní údaje, poskytnuté v rámci tohoto souhlasu, a to za tímto účelem (označte, prosím, některé nebo obě pole):

  [ ] registrace mé účasti v soutěži pod názvem 3M™ SecureFit™ 400, 2018 pořádané společností 3M a její vyhodnocení (dále jen samostatně jako „Souhlas k marketingové akci “) ; a/nebo

  Tento souhlas není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Své osobní údaje nejste povinni poskytovat a neposkytnutí takových údajů pro Vás nebude mít žádné následky, avšak pokud Souhlas k soutěži neposkytnete, nebudete se moci soutěže zúčastnit.

  Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatickému rozhodování včetně profilování.

  Na základě Souhlasu k soutěži budou Vaše osobní údaje uchovávány a spravovány po dobu nezbytnou k vyhodnocení soutěže a tento souhlas i po dobu potřebnou k prokázání splnění povinností podle zákonů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti 3M.

  Na základě Marketingového souhlasu budou Vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování.

  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti 3M nebo e-mailem doručeným na: Innovation.cz@mmm.com . V případě odvolání Souhlasu k soutěži v průběhu soutěže budete ze soutěže vyřazeni.

  Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty jiným společnostem a to: (i) členům skupiny společností 3M, kteří budou oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto příslušném souhlasu. Vaše osobní údaje budou obvykle ukládány v korporátních databázích 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Mnohé z těchto databází jsou uloženy na severech umístněných mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických. 3M přijme vhodná opatření a jiné záruky, jak smluvně tak i jiným způsobem, k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, které se zpřístupňují třetím osobám nebo předávají mimo Evropský hospodářský prostor včetně předávání v rámci skupiny společností 3M.

  Máte právo požadovat od 3M přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo odstranění nebo omezení zpracování nebo právo podat proti zpracování námitky a dále i právo na přenositelnost údajů. Společnost 3M provádí zpracování údajů vždy v souladu s platnými právními předpisy. S našimi zásadami ochrany soukromí upravujícími zpracování Vašich osobních údajů se lze seznámit na internetových stránkách https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/

  V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti ohledně plnění požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo požádat 3M o podání vysvětlení nebo případně vyžadovat, aby 3M jakékoli nedostatky opravila. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika).


 • Odeslat

Po obdržení vaší registrace se vám ozve náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na čase a místě testování.

Česká republika - Čeština