Váš praktický virtuální trénink začíná zde

Začínáme s Experience Demo Cube

Vezměte si k ruce balíček Experience Demo Cube, podívejte se na videa níže a užijte si praktický virtuální trénink.


  Tréninkový materiál Experience Demo Cube

 • Vyzkoušejte náš výplňový materiál Filtek™ One Bulk Fill

  V tomto praktickém tréninkovém videu vás krok za krokem provedeme, jak používat náš výplňový materiál 3M Filtek One Bulk Fill. Vyzkoušíte si:

  • Rychlé a snadné umístění až do 5 mm v jednom kroku
  • Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě
  • Snadná adaptace
  • Nanotechnologie 3M
  Vezměte si k ruce demo model a materiál a pusťte se do toho.

  Podívejte se na video
  Výplň 3M™ Filtek ™ One Bulk Fill

  * Povinné informace zde: Název: 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Určený účel:

  kompozitní výplňový materiál aktivovaný viditelným světlem, optimalizovaný pro rychlé a snadné vytváření výplní. Tento materiál zajišťuje vynikající pevnost a nízké opotřebení, a tím i vyšší trvanlivost a lepší vzhled. Použití: přímá frontální a distální výplň (včetně okluzních povrchů); podložka pod přímé výplně; dostavba jádra; dlahování; nepřímá výplň včetně inlejí, onlejí a fazet; výplň mléčných zubů; rozšířené pečetění fisur molárů a premolárů; oprava poškozených keramických náhrad, skloviny a provizorií Upozornění/varování: Tento výrobek obsahuje látky, které mohou u některých jedinců způsobit alergickou reakci při kontaktu s pokožkou. Tento výrobek se nesmí používat u pacientů se známou alergickou reakcí na akryláty. V případě delšího kontaktu s měkkou ústní tkání vypláchněte velkým množstvím vody. Jestliže se vyskytne alergická reakce, podle potřeby vyhledejte lékařskou pomoc, je-li to nutné, výrobek vyjměte a v budoucnu nepoužívejte. Aktivní složka: Plniva jsou kombinací neaglomerovaného/neagregovaného silikátového plniva s velikostí částic 20 nm, neaglomerovaného/neagregovaného zirkoniového plniva s velikostí částic 4–11 nm, agregovaného zirkoniového/silikátového klastrového plniva (složeného z 20 nm silikátových částic a 4–11 nm zirkoniových částic) a plniva z fluoridu ytterbitého sestávajícího z aglomerovaných částic o velikosti 100 nm. Obsah anorganického plniva je asi 76,5 hm. % (58,5 obj. %). Výplňový materiál Filtek One Bulk Fill obsahuje AUDMA, AFM, diuretan-DMA a 1, 12-dodekan-DMA. Uchovávání: 1. Tento výrobek je určen pro použití při pokojové teplotě. Jestliže je skladován v chladnějších podmínkách, před použitím nechte produkt dosáhnout pokojové teploty. Skladovací doba při pokojové teplotě je 36 měsíců. Teplota okolního prostředí pohybující se běžně nad 27°C / 80°F může zkrátit skladovací dobu. Datum exspirace najdete na vnějším obalu. 2. Výplňové materiály nevystavujte působení zvýšených teplot nebo intenzivnímu světlu. 3. Materiály neskladujte v blízkosti výrobků obsahujících eugenol. Výrobce: Dental Products, 2510 Conway Avenue, St. Paul, MN 55144-1000 USA Zplnomocněný zástupce: 3M Deutschland GmbH Dental Products, Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss – Germany Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0123 Datum vydání poslední verze návodu k použití: [2017-02].

 • Podívejte se, jak náš výplňový materiál Filtek™ Universal funguje

  Vyzkoušejte výplň 3M Filtek Universal na modelu a pomocí materiálu z demo balíčku podle pokynů v tomto tréninkovém videu. Vyzkoušíte si:

  • Univerzální kompozit se zjednodušeným výběrem odstínů a univerzální opacitou
  • Pink Opaquer ke snadnému zakrytí tmavých oblastí
  • Nanotechnologie 3M


  Podívejte se na video
  Výplň 3M™ Filtek ™ Universal

  * Povinné informace zde: Název: 3M™ Filtek™ Určený účel: Filtek™ je výplňový

  kompozit aktivovaný viditelným světlem, optimalizovaný pro vytvoření estetických frontálních a distálních výplní. Odstíny mají body opacitu umožňující vytvrzení do hloubky 2 mm. Růžový opaquer je možné vrstvit po inkrementech o tloušťce 1 mm. Všechny odstíny jsou rentgenkontrastní. Filtek Universal je nabízen v následujících odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO. Růžový opaquer (PO) lze použít k maskování odlišně zbarvené nebo skvrnité struktury zubu, kovových zbarvení a amalgámových skvrn. Použití: Přímé frontální a distální výplně (včetně okluzních plošek); Dostavba pilířů; Dlahování; Nepřímé výplně včetně inlejí, onlejí a fazet. Upozornění/varování: Tento výrobek obsahuje látky, které mohou způsobit alergickou reakci při kontaktu s pokožkou u určitých jednotlivců. Tento výrobek se nesmí používat u pacientů se známou alergickou reakcí na akryláty. Jestliže delšího kontaktu s měkkou ústní tkání vypláchněte velkým množstvím vody. Jestliže se vyskytne alergická reakce, podle potřeby vyhledejte lékařskou pmoc, je-li to nutné, produkt odstraňte a v budoucnu nepoužívejte. Aktivní složka: Plnivo je kombinací neaglomerovaného/neagregovaného 20 nm křemíkového plniva, neaglomerovaného/neagregovaného 4-11 nm zirkoniového plniva, agregovaných shluků zirkonio – křemíkového plniva (obsahující 20 nm křemíkové částice a 4-11 nm zirkoniové částice) a ytterbium trifluorid plniva spojeného do aglomerovaných 100 nm částic. Anorganické plnivo činí přibližně 76,5 % hm. nebo (58,4 % obj.). Výplňový materiál Filtek Universal obsahuje AUDMA, AFM, diuretan-DMA a 1,12-dodekan-DMA. Uchovávání: 1. Tento výrobek je určen pro použití při pokojové teplotě. Je-li to třeba, výrobek lze před použitím zahřát v komerčním ohřívači (ne více než na 70 °C/158 °F, ne déle než 1 hodinu); platí jen pro kapsle. 2. Nejvhodnější skladování výrobku je za pokojové teploty. Jestliže je skladován v chladničce, nechte jej před použitím zahřát na pokojovou teplotu. Skladovací doba při pokojové teplotě je 36 měsíců. Uchovávání při teplotě okolí pohybující se běžně nad 27 °C / 80 °F může skladovací dobu výrobku zkrátit. Datum exspirace najdete na vnějším obalu. 3. Výplňové materiály nevystavujte působení silného světla. 4. Materiály neskladujte v blízkosti výrobků obsahujících eugenol. Výrobce: Dental Products 2510 Conway Avenue St. Paul, MN 55144-1000 USA Zplnomocněný zástupce: 3M Deutschland GmbH Dental Products Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss – Germany. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0123. Datum vydání poslední verze návodu k použití: [2018-12].

 • Chcete se dozvědět více? Jsme tady!

  Pokud vás napadne jakýkoliv dotaz před tréninkem, během něj či po něm nebo pokud chcete vyzkoušet další produkty z řady 3M™ Filtek™, jsme tu pro vás. Kontaktujte přímo místního zástupce společnosti 3M nebo se s námi spojte kliknutím na odkaz níže.

  Kontaktujte nás


 • Návod k použití

  Adhezivum 3M™ Scotchbond™ Universal Plus

  * Povinné informace zde: Název: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Určený účel:

  * Povinné informace zde: Název: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Určený účel: Primárním účelem materiálu je spojení mezi zubovinou a stomatologickými náhradami. Materiál je možné používat pro uzavření dentinu a jako pojivo pro opravu náhrad. Použití: Přímé indikace: • bonding všech světlem, duálně tuhnoucích a samotuhnoucích kompozitních nebo kompomerových plnicích materiálů na bázi metalkrylátu • desenzibilizace zubního krčku • bonding materiály na uzavření trhlin na bázi metalkrylátu • ochranný lak pro skloionomerní výplně • oprava kompozitních nebo kompomerových výplní • uzavření kavit před amalgamovými náhradami Nepřímé indikace: • cementování nepřímých náhrad v kombinaci s upevňovacím kompozitem RelyX™ Universal a jinými kompozitními upevňovacími cementy (postupujte podle odpovídajících pokynů pro použití)• bonding pro všechny světlem, duálně tuhnoucí a samotuhnoucí materiály pro nástavby pahýlů na bázi metakrylátu a cementů • cementování fazet v kombinaci s cementem RelyX™ Veneer Cement • intraorální oprava kompozitních náhrad, keramických fazet a náhrad z plné keramiky bez přidaného primeru • uzavření kavit a preparací pahýlů před dočasným upevněním nepřímých náhrad Upozornění/varování: Pro pacienty a personál zubní ordinace • Kontakt s očima může způsobit těžké poškození oka. Noste ochranné brýle. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Aktivní složka: Obsažené látky každé jednotlivé komponenty produktu jsou uvedeny v sestupném pořadí podle jejich koncentrace. Bromovaný dimetakrylát, metakrylát (HEMA), fosforylovaný metakrylát, etylalkohol, silanizovaná kyselina křemičitá, voda, polymerní kyselina, kafrchinon, aromatický amin. Další informace jsou uvedeny na bezpečnostním datovém listu (www.3M.com) příp. kontaktujte svou pobočku 3M. Uchování: Skladování a trvanlivost Scotchbond Universal Plus skladujte při teplotě 02 °–25 °C. Po uplynutí data expirace již nepoužívejte. Zplnomocněný zástupce: 3M Deutschland GmbH Health Care Business, Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss – Germany Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0123 Datum vydání poslední verze návodu k použití: [2020-07].

Výše uvedené značky jsou ochranné známky společnosti 3M.

Česká republika - Čeština